کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو 11,000 تومان

کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو

کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو باید بگویم که کیمیاگر یک کتاب نمادین است و متفاوت با خاطرات یک مغ که اثری غیر تخیلی است.یازده سال از زندگی ام صرف مطالعه ی کیمیاگری کردم همین تصور ساده ی استحاله ی [...]

دانلود