کتاب کازابلانکا اثر هاوارد کاچ 11,000 تومان

کتاب کازابلانکا اثر هاوارد کاچ

دانلود کتاب کازابلانکا اثر هاوارد کاچ نخستین بار که فیلم کازابلانکا در اواخر سال ۱۹۴۲ به روی پرده آمد کمتر کسانی از اهل سینما باورشان می شد که تاریخ سینما به تدریج روی نشان برادران وارنر حک می [...]

دانلود