کتاب قصه قسمت اثر محمود فرجامی رایگان

کتاب قصه قسمت اثر محمود فرجامی

دانلود کتاب قصه قسمت اثر محمود فرجامی قهرمان “قصه قسمت” یک پیک موتوری است آنهم در وانفسای دهه “سازندگی” و سالهای مابعد آن! آنچه همین زندگی بخور و نمیر و خطرخیز را ممکن می‌سازد رویای “فیلم-هندی” [...]

دانلود