کتاب قیام امام حسین ع اثر سید جعفر شهیدی رایگان

کتاب قیام امام حسین ع اثر سید جعفر شهیدی

دانلود کتاب قیام امام حسین ع اثر سید جعفر شهیدی اهميت قيام امام حسين (ع) عليه نظام اموي و شگفتي از اين حادثه تلخ و فجيخ، يعني قتل عام دست خاندان پيامبر در فاصله اندكي پس از رحلت رسول خدا (ص) آن [...]

دانلود