کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا رایگان

کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا

دانلود کتاب زندگی با لاما نوشته لوبسانگ رامپا در قسمتی از مقدمه کتاب می خوانیم : ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻻﻣﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻱ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻲ ﺯﺩ ﻭ ﺯﻳﺮ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ [...]

دانلود