کتاب پری دریایی نوشته کریستیان آندرسن رایگان

کتاب پری دریایی نوشته کریستیان آندرسن

کتاب پری دریایی نوشته کریستیان آندرسن اقیانوس در طول عصرهای متمادی، گاه‌گاهی دختران جوان را از غرق‌شدن نجات داده. این دختران برای جبران محبت اقیانوس باید صد سال به‌عنوان پری دریایی به او خدمت [...]

دانلود