کتاب رمان اسب های خالدار ویلیام فاکنر رایگان

کتاب رمان اسب های خالدار ویلیام فاکنر

کتاب رمان اسب های خالدار ویلیام فاکنر ویلیام کاتبرت فاکنر  نمایشنامه نویس، نویسنده و رمان‌نویس آمریکایی و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات بود. فاکنر در سبک‌های مختلفی شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، [...]

دانلود