کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضاییان رایگان

کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضاییان

دانلود کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضاییان پرفسور لیت ویت استاد فیزیک دانشگاه سلطنتی لندن اینطور بیان می کند از تمامی پیچیدگی های طبیعت مشکل ترین و دور دست ترین آن ها فضاست زیرا فضا خودش ساختمانی [...]

دانلود
کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار 11,000 تومان

کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار

دانلود کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار …. از آنجایی که مغزها و ادراک‌ها مناسب با این فضای خود ما دگرگون شده است، در نتیجه ما قادر به دیدن فضاهای دیگر نیستیم، ولی با تفکر، تصور ریاضی [...]

دانلود