کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار 11,000 تومان

کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار

دانلود کتاب رجوع همزاد اثر مسعود رضائیان عطار …. از آنجایی که مغزها و ادراک‌ها مناسب با این فضای خود ما دگرگون شده است، در نتیجه ما قادر به دیدن فضاهای دیگر نیستیم، ولی با تفکر، تصور ریاضی [...]

دانلود