کتاب حل المسائل توابع مختلط چرچیل 11,000 تومان

کتاب حل المسائل توابع مختلط چرچیل

دانلود کتاب حل المسائل توابع مختلط چرچیل نسخه انگلیسی این نسخه از حل تمرین، ویرایش هفتم کتاب توابع مختلط چرچیل و به زبان اصلی است.   تابع مختلط به تابعی گفته می‌شود که بر مجموعه اعداد مختلط [...]

دانلود