کتاب حل المسائل ترمودینامیک کلاسیک اثر زونتاک ،بورگناک،ون وایلن رایگان

کتاب حل المسائل ترمودینامیک کلاسیک اثر زونتاک ،بورگناک،ون وایلن

دانلود کتاب  حل المسائل ترمودینامیک کلاسیک  اثر زونتاک ،بورگناک،ون وایلن عمده بحث‌های تجربی ترمودینامیک در چهار قانون بنیادی آن بیان گردیده‌اند: قانون صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک. قانون اول [...]

دانلود