کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران رایگان

کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران

کتاب جادوی کار پاره وقت نوشته جیم ران اتفاقاتی که در زندگی شما روی می‌دهند، مسیر زندگی شما را تعیین نمی‌کنند. بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که آینده شما را می‌سازد. همه‌ی ما شبیه به [...]

دانلود