کتاب امپراطوری زرد اثر یواخیم بارکهاوزن رایگان

کتاب امپراطوری زرد اثر یواخیم بارکهاوزن

دانلود کتاب امپراطوری زرد اثر یواخیم بارکهاوزن کتاب امپراطوری زرد چنگیزخان و فرزندانش یکی از مهمترین کتب پژوهشی من‌باب نقد و بررسی تاریخ مغولان می‌باشد. چنگیز و فرزندانش با قساوت و خون‌ریزی [...]

دانلود