کتاب اقتصاد کلان محسن نظری 14,000 تومان

کتاب اقتصاد کلان محسن نظری

دانلود کتاب اقتصاد کلان محسن نظری   فهرست مطالب: فصل ۱: شیوه انجام فعالیت های اقتصادی فصل ۲: حسابداری ملی و شاخص قیمت فصل ۳: مدل های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست های مالی فصل ۴: بازار پول [...]

دانلود