کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف رایگان

کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف

کتاب اتاقی از آن خود نوشته ویرجینیا و ولف یرجینیا وولف را اثرگذارترین نویسنده فمینیسم قرن بیستم می دانند، داستان‌نویسی که نظراتش به عنوان یک فمینیست، تأثیر به سزایی در مدرنیسم ادبی گذاشت. مترجم [...]

دانلود
کتاب اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا ولف 11,000 تومان

کتاب اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا ولف

کتاب اتاقی از آن خود اثر ویرجینیا ولف ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﻣﺠﺴﻢ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ است، ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮ ، و در اتاق میزی هست، ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺎﻕ کاغذ [...]

دانلود