کتاب هگل اثر پیتر سینگر رایگان

کتاب هگل اثر پیتر سینگر

دانلود کتاب هگل اثر پیتر سینگر این کتاب در سال ۱۳۷۹ توسط پیتر سینگر شده است . در این کتاب ابتدا به زندگی و آثار های نویسنده پرداخته شده است و سپس مطالب  هدف و غایت تاریخ ،  آزادی و جامعه ، سفر [...]

دانلود