کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد 11,000 تومان

کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر محمد مهدی اسکو نژاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است مجموعه‌ تکنیک‌هایی است که پروسه مقایسه بین گزینه‌های قابل انتخاب را بر پایه‌ی [...]

دانلود