جزوه دوره آموزشی بازرسی جوش لوله IWNT 11,000 تومان

جزوه دوره آموزشی بازرسی جوش لوله IWNT

دانلود جزوه دوره آموزشی بازرسی جوش لوله IWNT در اغلب صنایع مهم کشور، خصوصا نفت ، گاز و پتروشیمی، لوله کشی بمنزله رگهای ارتباط دهنده سیستم ها، مخازن ذخیره ، مخازن تحت فشار از خط ورودی سیال خام تا [...]

دانلود