پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط 11,000 تومان

پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

در این پرسشنامه دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است. موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال است شیوه نمره گذاری و تفسیر [...]

دانلود
پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز 11,000 تومان

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دانلود پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت ارزیابی میزان احساس خوشبختی در [...]

دانلود
پرسشنامه کار گروهی 11,000 تومان

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه کار گروهی دانلود پرسشنامه کار گروهی با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت ارزیابی احساسات فرد راجع به کار گروهی است این [...]

دانلود
پرسشنامه قدرت تخیل 11,000 تومان

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه قدرت تخیل دانلود پرسشنامه قدرت تخیل با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت سنجش میزان قدرت تخیل در افراد است این پرسشنامه [...]

دانلود
پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز 11,000 تومان

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

دانلود پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت بررسی عملکرد نیروی انسانی در [...]

دانلود
پرسشنامه جاه طلبي 11,000 تومان

پرسشنامه جاه طلبي

دانلود پرسشنامه جاه طلبي پرسشنامه جاه طلبي با سلام خدمت بازدید کندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله نانو فایل پرسشنامه ای که پیش روی شماست با محوریت بررسی میزان جاه طلبی در افراد است این پرسشنامه [...]

دانلود