پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط 11,000 تومان

پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

در این پرسشنامه دوازده موقعیت برقراری ارتباط آمده است. موقعیت هایی را که در آن ها احتمالا به برقراری ارتباط تمایل داشته اید انتخاب کنید این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال است شیوه نمره گذاری و تفسیر [...]

دانلود