پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب رایگان

پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب

دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب ۱– تعويض پذيری کارگر ۲ – وجود نيروی غير مستقيم فراوان ۳ – وجود محافظين ( بافر) برای مقابله با اختلال –  کارگر اضافی –  موجودی اضافی –  [...]

دانلود