پاور پوینت حقوق بازرگانی 11,000 تومان

پاور پوینت حقوق بازرگانی

همانطور که برای دانشجویان دانشکده حقوق به اقتضای رشته تحصیلی و نیازهای حرفه ای آتی آنان باید کتابی تهیه گردد که نه تنها از نظر افقی جامع تمام اصول،ضوابط،تئوری ها،سوابق تاریخی،مبانی عرفی و قانونی [...]

دانلود