کتاب نادرشاه اثر هنری دوراند 11,000 تومان

کتاب نادرشاه اثر هنری دوراند

کتاب نادرشاه اثر هنری دوراند شاه طهماسب صفوی از شهرت و اعتبار نادر در بین مردم دچار رشک و حسادت گشت و برای نشان دادن قدرت خود با لشکری بزرگ به سوی عثمانی تاخت و در آن جنگ هزاران سرباز ایرانی را [...]

دانلود