نمونه سوالات ژیمناستیک۱ داتشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات ژیمناستیک۱ داتشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات ژیمناستیک ۱ داتشگاه پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس ژیمناستیک ۱ از سال ۹۰ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس آمار توصيفي از سال ۸۸ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات حقوق مدنی ۶ 11,000 تومان

نمونه سوالات حقوق مدنی ۶

دانلود نمونه سوالات حقوق مدنی ۶   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۶ از سال ۹۰ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی دارای [...]

دانلود
نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور

دانلود نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مباحث فناوری اطلاعات سال ۹۴ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری 13,000 تومان

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری

دانلود نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری     این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی [...]

دانلود
نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی 11,000 تومان

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱  از سال ۹۱ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود