نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری 13,000 تومان

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری

دانلود نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری     این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه همگی [...]

دانلود
نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی 11,000 تومان

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ علوم اجتماعی   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱  از سال ۹۱ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول مدیریت آموزشی پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس کیفرشناسی از سال ۸۸ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود