نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات آمار توصيفي دانشگاه پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس آمار توصيفي از سال ۸۸ تا سال ۹۶ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات اصول آموزش بزرگسالان پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات اصول آموزش بزرگسالان پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول آموزش بزرگسالان پیام نور این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس اصول آموزش بزرگسالان از سال ۹۳ تا سال ۹۵ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این [...]

دانلود
نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور 11,000 تومان

نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور

دانلود نمونه سوالات مباحث فناوری اطلاعات پیام نور   این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس مباحث فناوری اطلاعات سال ۹۴ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود
نمونه سوالات درس معرفت شناسی 13,000 تومان

نمونه سوالات درس معرفت شناسی

دانلود نمونه سوالات درس معرفت شناسی     این کتابچه شامل تمام نمونه سوالات درس معرفت شناسی از سال ۹۳ تا سال ۹۷ می باشد که هر ترم بروزرسانی خواهد شد . نمونه سوالات موجود در این کتابچه [...]

دانلود