کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز رایگان

کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز

کتاب نیکلاس نیکلبی نوشته چارلز دیکنز در بخشی از کتاب می خوانیم:عد از ظهر آقای اسکوئرز که ناهار خورده بود و سرحال بود، همه را در اتاق مدرسه جمع کرد. وقتی هم وارد اتاق مدرسه شد، شلاق نرم و محکمی که [...]

دانلود