کتاب منتخب اشعار میرزا ارشد هروی رایگان

کتاب منتخب اشعار میرزا ارشد هروی

کتاب منتخب اشعار میرزا ارشد هروی   میرزا ارشد هروی از شعـرای قرن دوازدهم ه.ش است. وی اهل هرات می باشد. ارشد شاعر خوش ذوق و با قریحه و صوفی مشرب بوده به زبان عربی مسلط بود و این چند بیت از آن [...]

دانلود