مقاله اعتماد به نفس رضا ناظری رایگان

مقاله اعتماد به نفس رضا ناظری

دانلود مقاله اعتماد به نفس رضا ناظری خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز [...]

دانلود
کتاب شبح سخنگو اثر ارال استاین رایگان

کتاب شبح سخنگو اثر ارال استاین

دانلود کتاب شبح سخنگو اثر ارال استاین   ان شب برای هزارمین مرتبه پتو رو از روی پاهام کنار زدم و از روی تختم پایین پریدم. ان صدا را به وضوح می شنیدم صدا هیچ شباهتی به صدای باد نداشت البته من [...]

دانلود