کتاب اشک تمساح اثر صادق هدایت 11,000 تومان

کتاب اشک تمساح اثر صادق هدایت

دانلود کتاب اشک تمساح اثر صادق هدایت این داستان یا مقاله صادق هدایت برای حزب توده نوشته شده است و در نشریه همین حزب به اسم رهبر چاپ شد.صادق هدایت در این کتاب به مشکلات جامعه و ضد خاندان پهلوی [...]

دانلود