کتاب معرکه اثر لوئی فردینان سلین رایگان

کتاب معرکه اثر لوئی فردینان سلین

دانلود کتاب معرکه اثر لوئی فردینان سلین کتاب معرکه، داستانی است از یک شب در سربازخانه با قلم معرکه ی سلین، زبان سلین در این کتاب بر اساس گفتگو است. رمان ماجرای سربازی است که در قشون سواره نظام [...]

دانلود