کتاب روانکاوی جودی از ژان بل ساتر 11,000 تومان

کتاب روانکاوی جودی از ژان بل ساتر

ژان بل ساتر ، فیلسوف ، داستانسرا و نمایشنامه نویس فرانسوی ، از کسانی است که به واسطه اهمیت کارش و نیز بلندی آوازه اش در ایران از بهترین ترجمه ها را از آثارش کرده اند . یکی از مهتین آثار او کتاب [...]

دانلود