کتاب قدرت بیان برایان تریسی 11,000 تومان

کتاب قدرت بیان برایان تریسی

کتاب قدرت بیان برایان تریسی برایان ترسی یکی تز سخنرانان برجسته اهل آمریکا در زمینه تجارت و یکی از مشاوران و مربیان نام آور در زمینه پیشرفت فردی و غیر فردی در جهان امروز است. حرف بزن تا برنده شویی [...]

دانلود