کتاب قدرت برنامه ریزی اثر برایان تریسی 11,000 تومان

کتاب قدرت برنامه ریزی اثر برایان تریسی

دانلود کتاب قدرت برنامه ریزی اثر برایان تریسی برایان تریسی یکی از سخنرانان برتر تجاری و نویسنده های موفق و مشاور و راهنما در امور ارتقای حرفه ای و شخصی است هر ساله ۲۵۰۰۰۰ نفر از درسهای او درباره [...]

دانلود