کتاب شعبان جعفری اثر هما سرشار 11,000 تومان

کتاب شعبان جعفری اثر هما سرشار

دانلود کتاب شعبان جعفری اثر هما سرشار شعبان جعفري دراواخرعمرش مصاحبه اي باهماسرشار داشت. هماسرشار اين مصاحبه را تبديل به كتابي۴۸۴صفحه اي كرد، خواندن كتاب شعبان جعفري براي هر ايراني ميتواند عبرت [...]

دانلود