کتاب تربیت صدا و گویندگی اثر علیرضا معینی 11,600 تومان

کتاب تربیت صدا و گویندگی اثر علیرضا معینی

دانلود کتاب تربیت صدا و گویندگی اثر علیرضا معینی اداره کل  پژوهشهاي  رادیو  در  ساله اي  اخیر  اقدام  به  چاپ  و  نشر  آثار ارزشمند  کاربردي  در  حوزه  صدا  کرده است  .این  اقدام  مورد  تأکید  [...]

دانلود