کتاب بلم سنگی اثر ژوزه ساراماگو رایگان

کتاب بلم سنگی اثر ژوزه ساراماگو

دانلود کتاب بلم سنگی اثر ژوزه ساراماگو وقتی ژوانا کاردا شاخه نارون را به زمین کشید سگ های سربر یک جا شروع کردند به عو عو و مردم را به ترس و وحشت انداختند چون از زمان های قدیم مردم اعتقاد داشتند [...]

دانلود