کتاب قصه های قدیم اثر محمد علی سپانلو رایگان

کتاب قصه های قدیم اثر محمد علی سپانلو

دانلود کتاب قصه های قدیم اثر محمد علی سپانلو قصه‌ی قدیم جستجویی است برای یافتن ردپای داستان کوتاه در متون کهن ادبیات ایرانی ـ اسلامی؛ محمدعلی سپانلو، شاعر سرشناس ما، با گشت و گذار در چنین متونی [...]

دانلود