منتخب لغات زبان تخصصی معماری رایگان

منتخب لغات زبان تخصصی معماری

دانلود منتخب لغات زبان تخصصی معماری آجر brick نوعی واحد بنایی از جنس رس آجر زبره common btick آجری که برای امور عمومی ساختمان ساخته شده و به طور خاص از نظر بافت و رنگ روی آن کار نشده است آجر نما [...]

دانلود