رمان بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو رایگان

رمان بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو

دانلود رمان بازمانده روز اثر کازوئو ایشی گورو رمان بازمانده روز یکی از ۱۰۰ رمان برتر جهان می باشد که درباره زندگی خصوصی، آداب و رسوم و مشکلات پیشخدمت های انگلیسی در آن دوران است. ایشی گورو در [...]

دانلود