کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت رایگان

کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت

دانلود کتاب نیرنگستان اثر صادق هدایت گویا مردمان کهنه و ملتهای قدیمی بیش از ملتهای جوان و تازخ به دوران رسیده اعتقادات و خرافات عوامانه دارند به خصوص آنهایی که با نژادهای گوناگون اصطکاک پیدا کرده [...]

دانلود
کتاب آتش پرست اثر صادق هدایت رایگان

کتاب آتش پرست اثر صادق هدایت

دانلود کتاب آتش پرست اثر صادق هدایت در اطاق یکی از مهمانخانه های پاریس طبقه سوم ، جلو پنجره ، فلاندن که بتازگی از ایران برگشته بود جلو میز کوچکی که رویش یک بطری شراب و دو گیلاس گذاشته بودند، [...]

دانلود
کتاب آخرین لبخند اثر صادق هدایت رایگان

کتاب آخرین لبخند اثر صادق هدایت

دانلود کتاب آخرین لبخند اثر صادق هدایت در روی زمین هیچ چیز گایدار نیست زندگی مثل شراره ای است که از اصطکاک چوپ پیدا شده زمانی روشن می شود و دوباره خاموش می گردد ولی ما نمی دانیم از کجا آمده و به [...]

دانلود
کتاب آب زندگی اثر صادق هدایت رایگان

کتاب آب زندگی اثر صادق هدایت

دانلود کتاب آب زندگی اثر صادق هدایت يكي بود يكي نبود غير از خدا هيشكي نبود . يك پينه دوزي بود سه تا پسر داشت : حسني قوزي و حس يني كچل واحمدك. پسر بزرگش حسني دعا نويس و معركه گير بود، پسر دوم ي [...]

دانلود
کتاب پیام کافکا اثر صادق هدایت 11,000 تومان

کتاب پیام کافکا اثر صادق هدایت

دانلود کتاب پیام کافکا اثر صادق هدایت نویسندگان کمیابی هستد که برای نخستین بار سبک و فکر و موضوع تازه ای را به میان می کشند به خصوص معنی جدیدی برای زندگی می آورند که پیش از آن ها وجود نداشته است [...]

دانلود
کتاب سه قطره خون اثر صادق هدایت 11,000 تومان

کتاب سه قطره خون اثر صادق هدایت

دانلود کتاب سه قطره خون اثر صادق هدایت دیروز بود که اطاقم را جدا کردند آیا همانطوری که ناظم وعده داد من حالا به کلی معالجه شده ام و هفته دیگر آزاد خواهم شد آیا ناخوش بوده ام؟یک سال است در تمام [...]

دانلود
کتاب گرداب اثر صادق هدایت رایگان

کتاب گرداب اثر صادق هدایت

دانلود کتاب گرداب اثر صادق هدایت همایون با خودش زیر لب گفت آیا راست است آیا ممکن است انقدر جوان آنجا در شاه عبدالعظیم ما بین هزاران مرده دیگر میان خاک سرد نمناک خوابیده کفن به تنش چسبیده دیگر نه [...]

دانلود