کتاب اما نوشته جین آستین رایگان

کتاب اما نوشته جین آستین

کتاب اما نوشته جین آستین چند جمله زیبا در متن کتاب: اگر کمتر دوستت داشتم، شاید بهتر می توانستم در موردش صحبت کنم. کارهای احمقانه، اگر توسط افرادی عاقل و با پررویی انجام شوند، دیگر احمقانه نیستند. [...]

دانلود