کتاب دین و دولت در ایران نوشته حامد الگار رایگان

کتاب دین و دولت در ایران نوشته حامد الگار

کتاب دین و دولت در ایران نوشته حامد الگار علاءالدوله حاکم تهران گروهی از طلّاب را توقیف و پس از کتک زدن به اردبیل تبعید کرد. لکن این اقدام نه فقط به آشوب ها خاتمه نداد سهل است به دشمنی با حکومت [...]

دانلود