کتاب دیدار اثر احمد محمود 13,000 تومان

کتاب دیدار اثر احمد محمود

کتاب دیدار اثر احمد محمود با پر چارقد ،رطوبت چشم را می گیرد.قوری سرد است،توئی سرما،توئی شب،تحملش بده خدایا.جام تنگ پنجره تیره است جات گرم هست ننه؟کسی به دادت میرسه؟دوا درمونت میکنه؟…. [...]

دانلود