کتاب دو بیتی های شاعران امروز اثر مجید شفق رایگان

کتاب دو بیتی های شاعران امروز اثر مجید شفق

دو بیتی های شاعران امروز اثر مجید شفق روزگاری شد که زین مردم صدایی بر نخاست وز کف این کوچه ها آهنگ پایی بر نخاست بغض غم ها در گلو ماند و کسی چیزی نگفت سرد مهری سوخت دلها را ؛ نوایی بر نخاست [...]

دانلود