کتاب در هوای حق و عدالت اثر محمد علی موحد 11,000 تومان

کتاب در هوای حق و عدالت اثر محمد علی موحد

کتاب در هوای حق و عدالت اثر محمد علی موحد از حقوق طبیعی تا حقوق بشر بدون تردید محمد علی موحد یکی از نوادر هم عصر ماست. او فلسفه حقوق را در این کتاب چنان خمیر در دست گرفته است و به اشکال مختلف به [...]

دانلود