کتاب نمایشنامه نورگیر اثر دیوید هر رایگان

کتاب نمایشنامه نورگیر اثر دیوید هر

کتاب نمایشنامه نورگیر اثر دیوید هر داستان نورگیر، دارای ساختار صحنه و استفاده از تكنيك «تئاتر در تئاتر» می باشد که این امر سبب شده اثر متفاوتي نسبت به سایر نمایشنامه ها محسوب شود.اين نمايشنامه با [...]

دانلود