کتاب معجزه سنگ اثر محمدرضا بینا باجی رایگان

کتاب معجزه سنگ اثر محمدرضا بینا باجی

کتاب معجزه سنگ اثر محمدرضا بینا باجی عقیق یا آگات گونهای سنگ گرانبها است. خواص سری: دفع بلا – دفع دشمنان – دفع فقر – افزایش برکت و فراخی روزی از بین برنده ترس، ایجاد خوش شانسی، برکت در رزق روزی، [...]

دانلود