کتاب امیر کبیر اثر اکبر هاشمی رفسنجانی رایگان

کتاب امیر کبیر اثر اکبر هاشمی رفسنجانی

دانلود کتاب امیر کبیر اثر اکبر هاشمی رفسنجانی «میرزا محمد تقی‌خان فراهانی»[۱] (۱۲۳۰–۱۱۸۶) مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظمهای ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از [...]

دانلود