کتاب آخرین وسوسه مسیح اثر نیکوس کازنتراکس 11,000 تومان

کتاب آخرین وسوسه مسیح اثر نیکوس کازنتراکس

کتاب آخرین وسوسه مسیح اثر نیکوس کازنتراکس نسیمی خنک و بهشتی سراسر وجودش را فرا گرفت.بالا آسمان ستاره باران شده بود.پایین بر روی زمین ،سنگها که از حرارت سوزان روزگر گرفته بودند هنوز هرم داشتند [...]

دانلود